• 1397/11/10-قوانین و مقرارت رزرو و تحویل غذا در پردیس زینبیه
 • قوانین و مقرارت رزرو و تحویل غذا در پردیس زینبیه
  دانشجویان گرامی رعایت نکات زیر ضروری می باشد:  
  1. تحویل غذا به شخص و فقط از طریق اثر انگشت می باشد.
  2.  خرید و پس دادن غذا برای هفته آینده فقط تا ساعت 23:50 روز جمعه هفته جاری امکان پذیر می باشد.
  3. خرید و پس دادن غذا برای روز آینده تا انتهای هفته جاری فقط تا ساعت 14:00 امکان پذیر است.
  4.  تحویل وعده صبحانه از ساعت 6:45 الی 7:45 می باشد. (در صورت تغییر، ساعت مربوطه اعلام می گردد.)
  5.  تحویل وعده ناهار از ساعت 12:30 الی 14:00 می باشد.(در صورت تغییر، ساعت مربوطه اعلام می گردد.)
  6.  تحویل وعده شام از ساعت 19:00 الی 20:00 می باشد.(در صورت تغییر، ساعت مربوطه اعلام می گردد.)
  7.  ساعت تحویل غذای روز فروش (مخصوص دانشجویانی که غذا رزرو نکرده اند) طبق نظر سرپرستان سرای دانشجویی اعلام می گردد.
  8.  *** از ابتدای اسفند ماه 1397 در صورت رزرو غذا و عدم تحویل آن تا سقف سه وعده (ناهار و شام)، دسترسی دانشجو به حساب کاربریش به مدت یک هفته مسدود می گردد.
 • 1397/09/13-نحوه ورود به سیستم
 • نحوه ورود به سیستم
  برای اولین ورود به سامانه
  نام کاربری : شماره دانشجویی
  رمز عبور : 1